Saulės ir Mėnulio užtemimai

      Užtemimą (lot. defectio, defectus) - senovės tautos, garbinusios Saulę ir Mėnulį kaip dievybę, laikė visuotine katastrofa. Jau senovės Babilone ir Kinijoje numatyti užtemimus buvo laikoma labai svarbiu dalyku. Kruopštūs užtemimų stebėjimai padėjo atskleisti jų pasikartojimus - sarosą.
      Užtemimų reikšmė buvo didelė. Jie būdavo nuspėjami remiantis buvusių užtemimų stebėjimais: kuriuo laiku ir kurioje dangaus dalyje prasidėjo užtemimas, kiek jis tęsėsi, ir pan.
      Informacija. Kas yra užtemimas?
1. Tai dalinis ar visiškas užtemimas, kai žiūrint iš stebėtojo taško dalinai arba visiškai vienas dangaus kūnas uždengia kitą;
2. Laiko tarpas, per kurį šis reiškinys vyksta.
3. Laikinas arba nuolatinis šviesos susilpnėjimas ar išnykimas (amerikiečių aiškinamasis žodynas).
Tai, kas žmonėms atsitinka per užtemimus, yra atpildo, bausmės dėsnio realizavimas, lemties (lot.fatmn) apraiška.
      Per Mėnulio užtemimus vykstantys įvykiai susiję su praeities karma, o per Saulės - su karma, kuri atgręžta į ateitį. Visi užtemimai turi neišvengiamą karminį posūkį. Įvairius žmones užtemimai veikia taip pat įvairiai - tai priklauso nuo jų likimo fatališkumo. Vienas iš žmogaus priklausomybės nuo lemties požymių - tai gimimas užtemimo dieną arba arti to laiko.
      Užtemimai būna daliniai, visiški ir žiediniai, nes Saulės, Zemės ir Mėnulio judėjimo orbitos yra elipsės formos. Dalinis užtemimas daugiau paveikia atskirus asmenis, visiškas - vyriausybes, o žiedinis - įkūnija idėjas, sukuria karmines kilpas. Įvykiai, vykstantys per tokius užtemimus nenuspėjami. Vertinant užtemimų poveikį, turi reikšmės tai, kokia seka užtemimai vyksta per metus. Jeigu Saulės užtemimas vyksta pirmiau nei Mėnulio, tai įvykiai, susiję su užtemimu, pasireiškia aiškiai, išryškindami arba sužlugdydami asmenybes. Jeigu Mėnulio užtemimas vyksta anksčiau nei Saulės, tie įvykiai vyksta slaptai, sukelia bruzdėjimą žmonių kolektyvuose. Į pirmą vietą iškyla visuomenės, o ne atskiros asmenybės problemos.
      Mėnulio užtemimai yra vidinių psichikos procesų katalizatorius. Jie sukelia stiprius išgyvenimus net nesant jokių svarbių įvykių. Šie išgyvenimai sukelia nesąmoningas reakcijas ir neįsisąmonintus žmogaus poelgius. Mėnulis sąlygoja slaptą vidinį žmonių pasaulį, jų pasąmonės kilmę ir giluminius procesus, kiekvieną žmogų siejančius su aplinka bei socialiniais procesais. Kelias dienas iki Mėnulio užtemimo reikia vengti emocinių protrūkių, nepasiduoti provokacijoms. Nenumatykite tam laiko tarpui svarbių reikalų. Tuo metu visi žmonės patiria vidinę įtampą ir demonstruoja ne pačius geriausius charakterio bruožus. Mėnulio užtemimų praktika padeda apvalyti savo vidinį pasaulį, atsikratyti kompleksų ir problemų.
      Saulės ir Mėnulio užtemimus reikėtų vertinti analogiškai kaip ir Žemės drebėjimą. Tiktai užtemimai energetiškai supurto Zodiaką. Saulės užtemimai visada vyksta per jaunatį, o Mėnulio užtemimai visada vyksta apie pilnatį. Dauguma žmonių į užtemimus reaguoja labai jautriai. Avino, Liūto, Svarstyklių ir Vandenio ženklo atstovai pasiduoda Saulės užtemimų įtakai, o Jaučio, Vėžio, Skorpiono ir Ožiaragio - Mėnulio. Mėnulio užtemimai žmones daro neramius, nervingus ir gali pastūmėti pasielgti neapgalvotai, neapdairiai.
      Užtemimo dieną reikia stengtis praleisti kiek galima ramiau, vengti bet kokio šurmulio ir neeikvoti jėgų. Juolab kad visi tą dieną (prieš užtemimą) pradėti darbai vargu ar duotų norimų rezultatų - labai jau nenuspėjamai jie klostysis. Pavyzdžiui, vykstant Saulės užtemimui, nuleistas į vandenį liūdnai pagarsėjęs ,,Titanikas".
      Astrologijoje užtemimams skiriama didelė reikšmė. Jei užtemimo vieta netoli jūsų horoskopo ,,jautrių taškų", vadinasi, artimiausią pusmetį jūsų laukia svarbūs įvykiai. Analizuojant horoskopą, galima patikslinti, kokie būtent. Gimimo horoskope užtemimo reikšmė žmogui nustatoma atsižvelgiant ir į šviesulių sukurtus aspektus, taip pat pagal jų padėtį. Būtų neteisinga Saulės užtemimą traktuoti kaip kažką bloga. Tiesiog reikia įsisąmoninti, jog šiuo atveju įvykiai vienaip ar kitaip klostysis neišvengiamai. Europoje labai populiari Avestos astrologijos mokykla ypatingą dėmesį skiria ritualams, kurie atliekami prieš užtemimą, per jį ir po užtemimo. Racionalesnė Vakarų astrologija didžiausią dėmesį sutelkia į užtemimo horoskopo analizę.
      Užtemimas gimimo dieną.
      Labai svarbu, koks tai užtemimas. Jeigu gimimo diena sutampa su Saulės užtemimu, žmogus tais metais trauks visuomenės dėmesį, jį išskirs iš kitų, kels pavyzdžiu ir pagal nuopelnus skatins arba baus. Jeigu gimimo dieną vyksta Mėnulio užtemimas, tais metais žmogaus asmenybė bus nepastebima ir net stengiantis vis tiek niekuo neišsiskirs. Tokie metai palankūs ramiai kaupti potencialą bei informaciją. Moterims blogiau jei jų gimtadienis sutampa su Mėnulio užtemimu, vyrams - jei su Saulės.

      ištrauka iš Sergejaus Azanovo knygos "Mėnulio paslaptys"

Grįžti į pagrindinį puslapį